ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ PDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
โรงพยาบาล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 พฤษภาคม 2567
สร้างในระบบเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 มิถุนายน 2567