ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
โรงพยาบาล
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มิถุนายน 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 มกราคม 2567
สร้างในระบบเมื่อ 20 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567