ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ธันวาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2565
สร้างในระบบเมื่อ 10 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 พฤษภาคม 2566