พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ข้อมูลผลสำรวจวัฒนธรรมขององค์กร

กรองผลลัพธ์
  • ผลสำรวจวัฒนธรรมขององค์กร (HSCS) 22 recent views

    คำนิยามชุดข้อมูล: -ข้อมูลการสำรวจ ประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลสมาชิก 2P ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลแบบสอบถาม วิธีการจัดเก็บ: สำรวจและประเมินผ่าน Web Application ปีละ 1...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 11 กรกฎาคม 2565