พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ประเภทอุบัติการณ์

กรองผลลัพธ์
  • สถิติการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 1 recent views

    คำนิยามชุดข้อมูล: สถิติการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลสถิติการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 1 มิถุนายน 2566