พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: กพร.

กรองผลลัพธ์
  • ผลการประเมินองค์กรโดยกพร. 109 recent views

    01_0103 ผลการประเมินองค์กรโดยกพร. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและรับรอง ภารกิจหลักองค์กร
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 19 เมษายน 2565