พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: QM

กรองผลลัพธ์
  • คู่มือคุณภาพ (QM) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 16 recent views

    คำนิยามชุดข้อมูล: คู่มือคุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน วิธีการจัดเก็บ: ระบบเอกสารคุณภาพสถาบัน...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 11 กรกฎาคม 2565