พบ 1 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  • 01_0104 โครงสร้างองค์กร 88 recent views

    แผนผังแสดงโครงสร้างการจัดแบ่งงานขององค์กร ประกอบด้วยส่วนตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก ฝ่าย
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 2 กันยายน 2564