พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: โครงสร้างองค์กร สรพ.

กรองผลลัพธ์
  • โครงสร้างองค์กร 237 recent views

    แผนผังแสดงโครงสร้างการจัดแบ่งงานขององค์กร ประกอบด้วยส่วนตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 2 พฤษภาคม 2565